தனது புகைப்படத்தை தானே லைக் செய்து மாட்டிக்கொண்ட குற்றவாளி : சிரிப்பதா அல்ல கோவப்படுவதா என தெரியாமல் நின்ற போலீஸ்

தனது புகைப்படத்தை தானே லைக் செய்து மாட்டிக்கொண்ட குற்றவாளி : சிரிப்பதா அல்ல கோவப்படுவதா என தெரியாமல் நின்ற போலீஸ்

தனது புகைப்படத்தை தானே லைக் செய்து மாட்டிக்கொண்ட குற்றவாளி : சிரிப்பதா அல்ல கோவப்படுவதா என தெரியாமல் நின்ற போலீஸ்
அமெரிக்காவின் காஸ்காதே நகரத்தை சேர்ந்தவர் 23 வயதான லேவி சார்லஸ் ரியர்டன். இவர் வழிப்பறி, திருட்டு என தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வந்தார் ஏனினும் அவர் போலீசில் மாட்டாமல் தலைமறைவாக சுற்றிக்கொண்டிருந்தார். எனவே இவரை தேடப்படும் குற்றவாளி என ...
Comments Off on தனது புகைப்படத்தை தானே லைக் செய்து மாட்டிக்கொண்ட குற்றவாளி : சிரிப்பதா அல்ல கோவப்படுவதா என தெரியாமல் நின்ற போலீஸ்