தனது பிறந்த நாளில் கதறி அழுத சினேகா !

தனது பிறந்த நாளில் கதறி அழுத சினேகா !

sneha_crying001
Cinema News Featured
சிரிப்பழகி சினேகா நேற்று தனது பிறந்த நாளை திறன்குன்றியோர் இல்லத்தில் நேற்று கேக் வெட்டிக் கொண்டாடினார். அந்த இல்லத்தில் இருக்கும் மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கு உணவுகள் பரிமாறி கொண்டாடினர். வருடா வருடம் இதுபோல் பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது அவரது ...
Comments Off on தனது பிறந்த நாளில் கதறி அழுத சினேகா !