ட்ரெண்ட்

ட்ரெண்ட்

625.111.560.350.160.300.053.800.200.160.90 (6)
Cinema News
தல என்ற ஒரு சொல் ஒட்டு மொத்த ரசிகர்களையும் கவர்ந்து இழுத்து விட்டது. லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களை கொண்ட இவர் இனி எனக்கு மன்றமே வேண்டாம், உங்கள் குடும்பத்தை பாருங்கள் என்று கூறி அத்தனை மன்றத்தையும் கலைத்தார். இதன் பிறகு ...
Comments Off on ட்ரெண்ட் செட்டர் தல- இந்த தைரியம் எப்படி வந்தது?

625.111.560.350.160.300.053.800.200.160.90 (5)
Cinema News
தல என்ற ஒரு சொல் ஒட்டு மொத்த ரசிகர்களையும் கவர்ந்து இழுத்து விட்டது. லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களை கொண்ட இவர் இனி எனக்கு மன்றமே வேண்டாம், உங்கள் குடும்பத்தை பாருங்கள் என்று கூறி அத்தனை மன்றத்தையும் கலைத்தார். இதன் பிறகு ...
Comments Off on ட்ரெண்ட் செட்டர் தல- இந்த தைரியம் எப்படி வந்தது?