டெஸ்ட் தொடர்: இலங்கை வீரர்களுடன் மோதப்போகும் இந்திய வீரர்கள் பெயர் அறிவிப்பு

டெஸ்ட் தொடர்: இலங்கை வீரர்களுடன் மோதப்போகும் இந்திய வீரர்கள் பெயர் அறிவிப்பு

test_001-615x372
Sports
இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய கிரிக்கெட் அணி அடுத்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 12 ஆம் திகதி ...
Comments Off on டெஸ்ட் தொடர்: இலங்கை வீரர்களுடன் மோதப்போகும் இந்திய வீரர்கள் பெயர் அறிவிப்பு

test_001-615x372
Sports
இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய கிரிக்கெட் அணி அடுத்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 12 ஆம் திகதி ...
Comments Off on டெஸ்ட் தொடர்: இலங்கை வீரர்களுடன் மோதப்போகும் இந்திய வீரர்கள் பெயர் அறிவிப்பு