டெல்லியில் நடந்த கொடூரம்!! வேலைக்காரியை ஒரே நாளில் 8 ஆண்களுடன் உடலுறவு கொள்ள வைத்த சவுதி அதிகாரி

டெல்லியில் நடந்த கொடூரம்!! வேலைக்காரியை ஒரே நாளில் 8 ஆண்களுடன் உடலுறவு கொள்ள வைத்த சவுதி அதிகாரி

6778615909-1441793651-women-girl-rape3-600
சமூக சீர்கேடு
டெல்லி: “ஒரு நாளில் அதிகபட்சம் 8 பேருடன் கூட உடலுறவு கொள்ள கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம்.. இத்தோடு நாங்கள் இறந்தே விடுவோம் என்று தான் நினைத்திருந்தோம்” என்று டெல்லியில் பணியாற்றும் சவுதி அரேபிய நாட்டு தூதரக அதிகாரி வீட்டிலிருந்து மீட்கப்பட்ட வேலைக்கார ...
Comments Off on டெல்லியில் நடந்த கொடூரம்!! வேலைக்காரியை ஒரே நாளில் 8 ஆண்களுடன் உடலுறவு கொள்ள வைத்த சவுதி அதிகாரி

kamapichachi-nude-actress-16-199x300
சமூக சீர்கேடு
டெல்லி: “ஒரு நாளில் அதிகபட்சம் 8 பேருடன் கூட உடலுறவு கொள்ள கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம்.. இத்தோடு நாங்கள் இறந்தே விடுவோம் என்று தான் நினைத்திருந்தோம்” என்று டெல்லியில் பணியாற்றும் சவுதி அரேபிய நாட்டு தூதரக அதிகாரி வீட்டிலிருந்து மீட்கப்பட்ட வேலைக்கார ...
Comments Off on டெல்லியில் நடந்த கொடூரம்!! வேலைக்காரியை ஒரே நாளில் 8 ஆண்களுடன் உடலுறவு கொள்ள வைத்த சவுதி அதிகாரி

Screen-Shot-2014-06-25-at-7.38.57-PM
சமூக சீர்கேடு
டெல்லி: “ஒரு நாளில் அதிகபட்சம் 8 பேருடன் கூட உடலுறவு கொள்ள கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம்.. இத்தோடு நாங்கள் இறந்தே விடுவோம் என்று தான் நினைத்திருந்தோம்” என்று டெல்லியில் பணியாற்றும் சவுதி அரேபிய நாட்டு தூதரக அதிகாரி வீட்டிலிருந்து மீட்கப்பட்ட வேலைக்கார ...
Comments Off on டெல்லியில் நடந்த கொடூரம்!! வேலைக்காரியை ஒரே நாளில் 8 ஆண்களுடன் உடலுறவு கொள்ள வைத்த சவுதி அதிகாரி