டிஸ்னிக்காக குழந்தையை விற்க முனைந்த வினோதப்பெண்.

டிஸ்னிக்காக குழந்தையை விற்க முனைந்த வினோதப்பெண்.

டிஸ்னிக்காக குழந்தையை விற்க முனைந்த வினோதப்பெண்.
Baby-sellingபடத்தில் இருக்கும் அமெரிக்காவைச்சேர்ந்த பெண் தனது ஒரு மாத குழந்தையை 15 000 அமெரிக்க டொலருக்கு விற்க ஏற்பாடு செய்திருந்த வேளை குழந்தைகள் பராமரிப்பு உறுப்பினர்களால் கைது செய்யப்பட்டார். விஸ்மர் எனும் 34 வயது நிரம்பிய பெண் தனது ...
Comments Off on டிஸ்னிக்காக குழந்தையை விற்க முனைந்த வினோதப்பெண்.