டிடி நிகழ்ச்சியில் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யார் தெரியுமா?

டிடி நிகழ்ச்சியில் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யார் தெரியுமா?

divyadarshini002
Cinema News
டிடி நிகழ்ச்சியில் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யார் தெரியுமா? – Cineinboxசின்னnboxத்திரை தொகுப்பாளர்களில் மிகவும் பிரபலம் டிடி. இவர் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறார் என்றாலே TRP அதிகமாகும். அந்த அளவிற்கு நிகழ்ச்சியை ஜாலியாக கொண்டு செல்வார்.இவர் இதற்கு முன் விஜய் ...
Comments Off on டிடி நிகழ்ச்சியில் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யார் தெரியுமா?