டாப் 10 லிஸ்டில் சேர்ந்தது சவுதி அரேபியாவின் சூப்பர் கம்பியூட்டர்

டாப் 10 லிஸ்டில் சேர்ந்தது சவுதி அரேபியாவின் சூப்பர் கம்பியூட்டர்

super_computer_001-615x348
தொழில்நுட்பம்
உலகில் அதிக வினைத்திறன் கொண்ட கணனிகளாக சூப்பர் கம்பியூட்டர்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் அமெரிக்கா, சீனா போன்ற நாடுகளின் கம்பியூட்டர்கள் முன்னணியில் திகழ்கின்றன. இவ்வாறான கம்பியூட்டர்களுடன் முதன் முறையாக மத்திய கிழக்கு நாடு ஒன்றின் சூப்பர் கம்பியூட்டர் இணைந்துள்ளது. இக் ...
Comments Off on டாப் 10 லிஸ்டில் சேர்ந்தது சவுதி அரேபியாவின் சூப்பர் கம்பியூட்டர்