ஞாபக மறதியை தடுக்க முடியுமா?

ஞாபக மறதியை தடுக்க முடியுமா?

6fcc5465-7233-4538-ac4e-a49cea6f37d3_S_secvpf
மருத்துவம்
ஞாபக மறதி என்பதை Dementia என்கிறார்கள். மூளையின் செயல்திறன் குறையும் நிலை. பல நோய்களில் இது அறிகுறியாகத் தென்படும் வயது ஆக ஆக மறதி நோய், ஒருவரைப் பாதிக்கும். 60 வயதுக்குக் கீழே அபூர்வமாகவே இந்தப் பாதிப்பு ஏற்படும். ...
Comments Off on ஞாபக மறதியை தடுக்க முடியுமா?