ஞாபகசக்தி அதிகரிக்க வேண்டுமா? நன்றாக தூங்குங்கள்

ஞாபகசக்தி அதிகரிக்க வேண்டுமா? நன்றாக தூங்குங்கள்

health_sleeping_002-615x346
மருத்துவம்
சீரான தூக்கம் ஞாபகசக்தியை அதிகரிப்பதில் முக்கிய பங்குவகிப்பதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பிரேசிலில் உள்ள Federal பல்கலைக்கழகத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்விலேயே இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதாவது மனித மூளையில் பலமான மற்றும் பலவீனமான செயற்பாடுகளைக் கொண்ட பகுதிகள் காணப்படுவதாகவும், பலவீனமான ...
Comments Off on ஞாபகசக்தி அதிகரிக்க வேண்டுமா? நன்றாக தூங்குங்கள்