ஜென் தியானம் செய்யும் முறை

ஜென் தியானம் செய்யும் முறை

38476d18-1918-44b8-a13d-753087f10900_S_secvpf
பல்சுவை மருத்துவம்
ஜென் பௌத்தம் ஒருவனை உள்நோக்கிப் பயணம் செய்யச் சொல்கிறது. உள்ளே நடக்கும் அனைத்திற்கும் ஒரு பார்வையாளனாக இருக்க வலியுறுத்துகிறது. எண்ணங்களை எந்த விதமானமான தணிக்கைகளும், தீர்ப்புகளும் இன்றி கவனிப்பது முக்கியம். இனி இந்த எளிய தியான முறைக்குச் செல்லலாம். ...
Comments Off on ஜென் தியானம் செய்யும் முறை