ஜீவாவின் பர்சனல் வேண்டுகோள்!

ஜீவாவின் பர்சனல் வேண்டுகோள்!

ஜீவாவின் பர்சனல் வேண்டுகோள்!
ஜீவாவின் சினிமா கேரியரை சிங்கம்புலிக்கு முன்பு சிங்கம்புலிக்கு பின்பு என இரண்டாக பிரிக்கலாம். காரணம், அதற்கு முன்பெல்லாம் அவரது படங்களில் வசனங்கள் ரொம்ப டீசன்டாக இருக்கும். ஆனால் அதன்பிறகு படத்துக்குப் படம் மச்சி, பச்சி என்று லோக்கல் தமிழில் ...
Comments Off on ஜீவாவின் பர்சனல் வேண்டுகோள்!