ஜப்பானை கலக்கும் மார்பக தலையணைகள்!

ஜப்பானை கலக்கும் மார்பக தலையணைகள்!

Image 1
வினோதங்கள்
தலையணைகள் பல விதம். ஆனால் ஜப்பானிய கடைகளில் மிகவும் புதுமையான தலையணைகள் தற்போது அறிமுகம் ஆகி உள்ளன. இவற்றை மார்பக தலையணைகள் என்று அழைக்கின்றனர். இவை கட்டி அணைக்கின்றமைக்கான தலையணைகள் என்கிற ரகத்தைச் சேர்ந்தவைதான். ஆனால் கட்டி அணைக்கின்றமைக்கான ...
Comments Off on ஜப்பானை கலக்கும் மார்பக தலையணைகள்!