ஜப்பானிய பள்ளி ஆசிரியர் 12 ஆயிரம் விலைமாதர்களுடன் உல்லாசம் - 13 வயது சிறுமியை கற்பழித்ததாக கைது

ஜப்பானிய பள்ளி ஆசிரியர் 12 ஆயிரம் விலைமாதர்களுடன் உல்லாசம் – 13 வயது சிறுமியை கற்பழித்ததாக கைது

433543-550x372
சமூக சீர்கேடு
ஜப்பானில் பள்ளி ஆசிரியராக இருந்தவர் யுஹே டகாஷிமா(64). கடந்த 1988-ம் ஆண்டு அந்நாட்டு கல்வித்துறை பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் உள்ள ஒரு ஜப்பானியப் பள்ளிக்கு இவரை இடமாற்றம் செய்து அனுப்பியது. 13 வயது சிறுமியை கற்பழித்ததாக ஜப்பானை சேர்ந்த ...
Comments Off on ஜப்பானிய பள்ளி ஆசிரியர் 12 ஆயிரம் விலைமாதர்களுடன் உல்லாசம் – 13 வயது சிறுமியை கற்பழித்ததாக கைது

7336067437d0ed9d-c797-4e54-8c67-c900b4ce0de0_S_secvpf.gif
சமூக சீர்கேடு
ஜப்பானில் பள்ளி ஆசிரியராக இருந்தவர் யுஹே டகாஷிமா(64). கடந்த 1988-ம் ஆண்டு அந்நாட்டு கல்வித்துறை பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் உள்ள ஒரு ஜப்பானியப் பள்ளிக்கு இவரை இடமாற்றம் செய்து அனுப்பியது. 13 வயது சிறுமியை கற்பழித்ததாக ஜப்பானை சேர்ந்த ...
Comments Off on ஜப்பானிய பள்ளி ஆசிரியர் 12 ஆயிரம் விலைமாதர்களுடன் உல்லாசம் – 13 வயது சிறுமியை கற்பழித்ததாக கைது