ஜன்னலில் வைத்து உடலுறவு செய்த ஜோடி தவறி விழுந்து மரணம் !

ஜன்னலில் வைத்து உடலுறவு செய்த ஜோடி தவறி விழுந்து மரணம் !

ஜன்னலில் வைத்து உடலுறவு செய்த ஜோடி தவறி விழுந்து மரணம் !
மத்திய சீனாவின் யூகான் நகரில் இச் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது. காதல் ஜோடிகள் இருவர் தமது வீட்டின் உள்ளே உடலுறவில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். ஒருவரை ஒருவர் ஒறுக்கி அணைத்தபடி அவர்கள் தமது வீட்டில் உள்ள ஜன்னல் ஒன்றின் மேல் சாந்துள்ளார்கள். குறிப்பிட்ட ...
Comments Off on ஜன்னலில் வைத்து உடலுறவு செய்த ஜோடி தவறி விழுந்து மரணம் !