”ஜங்கி” தெரியுமாறு குட்டைப் பாவாடை அணிந்து வரும் பெண்களுக்கு நடந்த கதி இது!! (Video)

”ஜங்கி” தெரியுமாறு குட்டைப் பாவாடை அணிந்து வரும் பெண்களுக்கு நடந்த கதி இது!! (Video)

70888373Untitled
சமூக சீர்கேடு
இவ்வாறு செய்வது சரியோ தவறோ என்பதற்கு அப்பால் பெண்கள் குட்டைப் பாவாடை போட்டுக் கொண்டு வந்தால் கொதிப்படையும் ஆண்களுக்கு இது ஒரு சந்தோசமான சம்பவமாக இருக்கும்…. ...
Comments Off on ”ஜங்கி” தெரியுமாறு குட்டைப் பாவாடை அணிந்து வரும் பெண்களுக்கு நடந்த கதி இது!! (Video)