சோனி அறிமுகம் செய்யும் SmartBand 2 (வீடியோ இணைப்பு)

சோனி அறிமுகம் செய்யும் SmartBand 2 (வீடியோ இணைப்பு)

smartband_002-615x359
தொழில்நுட்பம்
இலத்திரனியல் சாதன உற்பத்திக்கு பெயர்பெற்ற சோனி நிறுவனம் SmartBand 2 எனும் அதி நவீன இலத்திரனியல் கைப்பட்டி ஒன்றினை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. இதில் இதயத்துடிப்பு வீதத்தை அறிந்துகொள்ளும் விசேட சென்சார் பொருத்தப்பட்டுள்ளதுடன், குரல்வழி அழைப்புக்கள், குறுஞ்செய்திகள், மின்னஞ்சல்கள் என்பவற்றினை ...
Comments Off on சோனி அறிமுகம் செய்யும் SmartBand 2 (வீடியோ இணைப்பு)