சொல்லுங்க!

சொல்லுங்க!

625.111.560.350.160.300.053.800.200.160.90 (22)
Cinema News
தற்போதெல்லாம் நாட்டில் நடக்கும் பல குற்ற செயல்களுக்கு சினிமா தான் கரணம் என பலர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் மீது நடக்கும் தாக்குதல்களுக்கு சினிமாவில் வரும் ஹீரோக்கள், ஹீரோயினை துரத்தி துரத்தி காதலிக்க வற்புறுத்துவது போல ...
Comments Off on எது நடந்தாலும் சினிமாவையே குறை சொல்லுங்க! கடிந்துகொண்ட நடிகர்