சொந்த மகள்களின் நிர்வாணப் படங்களை இணையத்தில் விற்பனை செய்த பெண் தாய்.

சொந்த மகள்களின் நிர்வாணப் படங்களை இணையத்தில் விற்பனை செய்த பெண் தாய்.

gil-300x169
சமூக சீர்கேடு
தனது சொந்த மகள்­களின் நிர்­வாணப் புகைப்­ப­டங்­களை இணை­யத்­த­ளங்கள் மூலம் விற்­பனை செய்­து­வந்த பெண்­ணொ­ரு­வரை ஸ்பானிய பொலிஸார் கைது செய்­துள்­ளனர். 41 வய­தான இப்பெண், 7, 8 மற்றும் 15 வய­து­டைய மகள்கள் மூவரை நிர்­வாண­மாக படம்­பி­டித்து, அப்­ப­டங்­களை ஆண்­க­ளுக்கு ...
Comments Off on சொந்த மகள்களின் நிர்வாணப் படங்களை இணையத்தில் விற்பனை செய்த பெண் தாய்.