செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள்!

செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள்!

mars_photo_002
வினோதங்கள்
அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தினால் அனுப்பிவைக்கப்பட்ட ரோவர் விண்கலமானது நீண்ட காலமாக செவ்வாய்க் கிரகத்தினை ஆய்வு செய்து வருகின்றது. இவ் விண்கலமானது செவ்வாயில் உயிர்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியங்களை கண்டறிவதற்கான நோக்கத்தில் அனுப்பப்பட்டுள்ள நிலையில், சில தினங்களுக்கு முன்னர் ...
Comments Off on செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள்!