செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆக்சிஜன் உருவாக்கும் நாசா

செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆக்சிஜன் உருவாக்கும் நாசா

செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆக்சிஜன் உருவாக்கும் நாசா
எதிர்காலத்தில் செவ்வாய்க் கிரகத்துக்கு செல்லும் விண்வெளி வீரர்கள் பெரிய பெரிய சிலிண்டர்களில் ஆக்சிஜனை எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. செவ்வாய் கிரகத்திலேயே நுண்ணுயிர்களைக் கொண்டு ஆக்சிஜன் உருவாக்கும் திட்டத்தை நாசா தொடங்கியுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவைச் ...
Comments Off on செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆக்சிஜன் உருவாக்கும் நாசா