செவ்வகம்

செவ்வகம்

bbedc509-f909-42da-a0d2-d9f4776e632e_S_secvpf
வினோதங்கள்
குண்டு, நீளம் என வகைவகையாக காய்க்கும் தர்ப்பூசணி பழங்கள் இந்த கோடைக் காலத்தில் சென்னைவாசிகளின் தாகசாந்திக்கு அமுதசுரபியாக விளங்கிவரும் அதேவேளையில் சீனாவை சேர்ந்த வேளாண்மைத்துறை வல்லுனர்கள் இதயம், முக்கோணம், மற்றும் செவ்வக வடிவிலான தர்ப்பூசணி பழங்களை விளைவித்து சாதனை ...
Comments Off on ஹாட்டின், செவ்வகம், முக்கோண வடிவில் சீன சந்தையை கலக்கும் தர்ப்பூசணி பழங்கள்

18u8hmyarhrm3jpg
மருத்துவம்
குண்டு, நீளம் என வகைவகையாக காய்க்கும் தர்ப்பூசணி பழங்கள் இந்த கோடைக் காலத்தில் சென்னைவாசிகளின் தாகசாந்திக்கு அமுதசுரபியாக விளங்கிவரும் அதேவேளையில் சீனாவை சேர்ந்த வேளாண்மைத்துறை வல்லுனர்கள் இதயம், முக்கோணம், மற்றும் செவ்வக வடிவிலான தர்ப்பூசணி பழங்களை விளைவித்து சாதனை ...
Comments Off on ஹாட்டின், செவ்வகம், முக்கோண வடிவில் சீன சந்தையை கலக்கும் தர்ப்பூசணி பழங்கள்