செரிமானம் மற்றும் வாயு தொல்லை பிரச்சனையா….?

செரிமானம் மற்றும் வாயு தொல்லை பிரச்சனையா….?

செரிமானம் மற்றும் வாயு தொல்லை பிரச்சனையா….?
நாம் உண்ணும் உணவுகள், சரியான முறையில் செரிமானமாகவில்லை என்றால் அவை நமது ஆரோக்கியத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக உணவுகள் சீராக செரிமானம் ஆகவில்லை என்றால் வாயுத் தொல்லை, வயிறு வீக்கம் மற்றும் வயிறு இறுக்கம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. ...
Comments Off on செரிமானம் மற்றும் வாயு தொல்லை பிரச்சனையா….?