செய்றாரு

செய்றாரு

maxresdefault (1)
பல்சுவை
நாம் செய்யும் ஒரு செயலால் மற்றவர்கள் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போக வேண்டும் என்று நினைக்கும் மனிதர்கள் தற்போது அதிகமாகிவிட்டனர் என்றே கூறலாம். அதற்கு உதாரணம் தான் இந்த மனிதர்… ஒரு இடத்தில் நாம் வேலை செய்கிறோம் என்றால் அந்த ...
Comments Off on நமக்கெல்லாம் கை நடுங்கும் செயலை எவ்வளவு அசால்ட்டா செய்றாரு இந்த மனிதர்….