செயற்கை மூட்டினை உருவாக்கி சாதித்த விஞ்ஞானிகள்

செயற்கை மூட்டினை உருவாக்கி சாதித்த விஞ்ஞானிகள்

artificial_limb_001-615x255
தொழில்நுட்பம்
அமெரிக்காவிலுள்ள Massachusetts பொது வைத்தியசாலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் செயற்கையான முறையில் மூட்டினை ஆய்வு கூடத்தில் உருவாக்கியுள்ளனர். சோதனை முயற்சியாக எலியின் மூட்டினை பயன்படுத்திய அவர்கள் தற்போது வெற்றிகரமாக அதனை ஆய்வுகூடத்தில் வளர்த்து வருகின்றனர். இதன் மூலம் மனிதர்களிலும் மூட்டுக்களை மாற்றம் ...
Comments Off on செயற்கை மூட்டினை உருவாக்கி சாதித்த விஞ்ஞானிகள்