செயற்கை கருவூட்டல் மூலம் பிறந்த கனடாவின் முதலாவது ஒட்டகசிவிங்கி

செயற்கை கருவூட்டல் மூலம் பிறந்த கனடாவின் முதலாவது ஒட்டகசிவிங்கி

1412845903864_wps_44_PIC_BY_ANDREAS_KNAUSENBER
வினோதங்கள்
கேம்பிரிட்ஜ்- செயற்கை கருவூட்டல் மூலம் பிறந்த கனடாவின் முதலாவது ஒட்டகசிவிங்கியின் வரவு தென்மேற்கு ஒன்ராறியோவில் உள்ள வனவிலங்கு பூங்காவில் கொண்டாடப் பட்டது. சவாரி என பெயரிடப்பட்ட இந்த குட்டி டிசம்பர் மாதம் 31-ந் திகதி பிறந்தது. ஆனால் இந்த ...
Comments Off on செயற்கை கருவூட்டல் மூலம் பிறந்த கனடாவின் முதலாவது ஒட்டகசிவிங்கி

33772384safe_image (5)
வினோதங்கள்
கேம்பிரிட்ஜ்- செயற்கை கருவூட்டல் மூலம் பிறந்த கனடாவின் முதலாவது ஒட்டகசிவிங்கியின் வரவு தென்மேற்கு ஒன்ராறியோவில் உள்ள வனவிலங்கு பூங்காவில் கொண்டாடப் பட்டது. சவாரி என பெயரிடப்பட்ட இந்த குட்டி டிசம்பர் மாதம் 31-ந் திகதி பிறந்தது. ஆனால் இந்த ...
Comments Off on செயற்கை கருவூட்டல் மூலம் பிறந்த கனடாவின் முதலாவது ஒட்டகசிவிங்கி