செண்ட்விச்சுகளுக்காக விபசாரத்தில் தள்ளப்படும் இளம் பெண்கள் : ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

செண்ட்விச்சுகளுக்காக விபசாரத்தில் தள்ளப்படும் இளம் பெண்கள் : ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

Young-women-300x199
சமூக சீர்கேடு
கிரீஸ் நாட்டில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக அந்நாட்டில் விபசாரம் அதிகரித்துள்ளது. அந்நாட்டில் 17 ஆயிரம் பாலியல் தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். இங்குள்ள விபசார பெண்களில் கிரேக்க பெண்களே அதிகம். அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக ஐரோப்பிய பெண்கள் உள்ளனர். கிரீஸ் நாட்டில் ...
Comments Off on செண்ட்விச்சுகளுக்காக விபசாரத்தில் தள்ளப்படும் இளம் பெண்கள் : ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்