செக்ஸ் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் விடயங்கள் இவை….

செக்ஸ் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் விடயங்கள் இவை….

life-500x500-300x300
அந்தரங்கம்
  நமது முன்னோர்கள் கரும்புச் சர்க்கரை, பனங் கற்கண்டு போன்ற இயற்கை பொருட்களை தான் உணவில் சுவைக்காக சேர்த்து வந்தனர். ஆனால், கடைசி 30 – 40 ஆண்டுகளாக நாம் மாற்றிக் கொண்ட வெள்ளை சர்க்கரை வழக்கம் தான் ...
Comments Off on செக்ஸ் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் விடயங்கள் இவை….