செக்ஸ் மட்டுமே அந்தரங்கம் இல்லை…

செக்ஸ் மட்டுமே அந்தரங்கம் இல்லை…

1-libido-300x225
அந்தரங்கம்
காதலன் காதலியாக இருந்தாலும் சரி, கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி, செக்ஸ் மட்டுமே அவர்களுடைய அந்தரங்கமாக இருக்க முடியாது. அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அதையும் தாண்டி பல அருமையான விஷயங்களும் உள்ளன. அவையும் கூட ஒருவர் ...
Comments Off on செக்ஸ் மட்டுமே அந்தரங்கம் இல்லை…