செக்ஸ் பத்து நிமிட பாலியல் உறவில் . . .

செக்ஸ் பத்து நிமிட பாலியல் உறவில் . . .

images-122-615x413
அந்தரங்கம்
சிலர் நீண்ட நேரம் செக்ஸ் உறவு கொண்டாலே திருப்தி கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால், ஒரு திருப்திகரமான செக்ஸ் உறவு என்பது பத்து நிமிடங்களுக்குள் முடிந்துவி டும் என்று ஒரு ஆய்வு கூறி யுள்ளது. இது நிறைய பேருக்கு ...
Comments Off on செக்ஸ் பத்து நிமிட பாலியல் உறவில் . . .