செக்ஸ் நோய்கள் தெரியுமா?

செக்ஸ் நோய்கள் தெரியுமா?

images
அந்தரங்கம்
1.பொதுவாக பாலின நோய்களை தடுப்பதற்கு மருந்து ஏதுவும் கிடையாது. ஆனால், இவைகளை நம் உடம்பில் மேலும் பரவாமல் இருக்க, சில பாதுகாப்பு முறைகளை கையாளலாம். 2.இப்பொழுது உள்ள பாலின நோய்களில், மிகக் கொடுமையானது ‘எய்ட்ஸ்’ சிபிலிஸ், கொனேரியா போன்றவைகள் ...
Comments Off on செக்ஸ் நோய்கள் தெரியுமா?