செக்ஸ் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு டாக்டர் பதில்கள்

செக்ஸ் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு டாக்டர் பதில்கள்

tamil-aunty-nude-bath1-300x243
அந்தரங்கம்
கேள்வி:- சுய இன்பம் செய்தால் சுறுசுறுப்பாக இருக்கமுடியுமா? எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை செய்யலாம். பதில்:- பாலியல் தொடர்பு ஒரு அடிப்படைத் தேவை. சுறுசுறுப்பு கிடைக்குமா என்பது ஒவ்வொருவரின் மனநிலையைப் பொறுத்தது. சிலருக்கு சுய இன்பம் தவறு என்ற ...
Comments Off on செக்ஸ் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு டாக்டர் பதில்கள்