செக்ஸ் என்பது ஆபாசம் அல்ல… உறவுகள் இனிக்கும்.

செக்ஸ் என்பது ஆபாசம் அல்ல… உறவுகள் இனிக்கும்.

sex60-300x189
அந்தரங்கம்
பாஸட் புட் சூப்பரா, இல்லை ஆற அமர நிதானமாக உட்கார்ந்து சாம்பாரில் ஆரம்பித்து மோர் வரைக்கும் மெதுவாக ஒவ்வொன்றாக சாப்பிடுவது சூப்பரா என்ற கேள்வி எழுந்தால், எல்லோரும் பெரும்பாலும் 2வது சாப்பாட்டுக்குத்தான் அதிகம் வாக்களிப்பார்கள். அதே போலத்தான் உறவும். ...
Comments Off on செக்ஸ் என்பது ஆபாசம் அல்ல… உறவுகள் இனிக்கும்.