செக்ஸ் உறவு எப்பொழும் சுகமாக அமைய வேண்டுமா?

செக்ஸ் உறவு எப்பொழும் சுகமாக அமைய வேண்டுமா?

o-COUPLE-SEX-facebook-300x150
அந்தரங்கம்
செக்ஸ் உறவு எப்பொழும் சுகமாக அமைய வேண்டுமா? நிறைய பேருக்கு இந்தக் சந்தேகத்துடன் கூடிய கவலை இருப்பது இயல்பான விஷயம் . படுக்கைஅறையில் தம்மால் நீண்ட நேரம் இன்பத்தை துணைக்கு கொடுக்க முடியவில்லை, திருப்திப்படுத்த முடியவில்லை, என்னால் முடியவில்லையே ...
Comments Off on செக்ஸ் உறவு எப்பொழும் சுகமாக அமைய வேண்டுமா?