செக்ஸ் உறவின் முக்கியமான பகுதி.!

செக்ஸ் உறவின் முக்கியமான பகுதி.!

high angle view of a young man kissing a young woman's neck
அந்தரங்கம்
ஆரம்பம் தாய்மொழி… அடுத்ததோ புது மொழி…” செக்ஸ் உறவின் முக்கிய அம்சம் இது… விடியவிடிய சொல்லிக் கொடுத்தாலும், கற்பவருக்கும் சலிக்காது, கற்றுக் கொடுப்பவருக்கும் அலுக்காது. காதலும், காமமும் இணைந்து கை கலந்து, மெய் கலந்து களிப்போடு உயிர் கலந்து, ...
Comments Off on செக்ஸ் உறவின் முக்கியமான பகுதி.!