செக்ஸ் உறவின் போது மனைவியை நன்கு உரசி அனுபவியுங்கள்..!

செக்ஸ் உறவின் போது மனைவியை நன்கு உரசி அனுபவியுங்கள்..!

செக்ஸ் உறவின் போது மனைவியை நன்கு உரசி அனுபவியுங்கள்..!
காமம் என்பதே ஒரு கலைதான். சரியாக கையாள்பவன் கலைஞன் ஆகிறான், தெரியாதவன் திக்கித் திணறுகிறான். கிட்டத்தட்ட சிற்பி போலத்தான். பார்த்து, பொறுமையாக, நிதானமாக, புத்திசாலித்தனமாக செதுக்கினால் அழகிய சிற்பம் கிடைக்கும். மாறாக தாறுமாறாக செதுக்கினால், அலங்கோலம்தான் மிச்சம். செக்ஸிலும் ...
Comments Off on செக்ஸ் உறவின் போது மனைவியை நன்கு உரசி அனுபவியுங்கள்..!