செக்ஸ் உறவின் போது பெண்கள் எப்போது பெயிலாகிறார்கள்?

செக்ஸ் உறவின் போது பெண்கள் எப்போது பெயிலாகிறார்கள்?

44275-t6-300x158
அந்தரங்கம்
தாம்பத்ய உறவின் போது பெண்களுக்கு சில சிக்கல்கள் எழுகின்றன. உச்சக்கட்டம் அடைவதில் ஏற்படும் சிக்கல் மனரீதியான சிக்கல்களை அளிக்கின்றன. உடல்ரீதியான, மனரீதியாக பிரச்சினைகள் இருந்தாலும் பெண்கள் பெயிலாகிவிடுவார்கள் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். எந்த சமயத்தில் பெண்கள் ஜெயிக்காமல் தோற்றுப்போகிறார்கள் என்றும் ...
Comments Off on செக்ஸ் உறவின் போது பெண்கள் எப்போது பெயிலாகிறார்கள்?