செக்ஸ் உணர்வை தூண்டும் மசாஜ் செய்வது எப்படி?

செக்ஸ் உணர்வை தூண்டும் மசாஜ் செய்வது எப்படி?

செக்ஸ் உணர்வை தூண்டும் மசாஜ் செய்வது எப்படி?
உடலும் மனதும் உற்சாகமாக இருந்தால் மட்டுமே தாம்பத்ய விளையாட்டினை ஆர்வமாக விளையாட முடியும். எந்த சிக்கலும் இன்றி ரிலாக்ஸ் ஆக இருக்க முதலில் அதற்கேற்ப மூடுக்கு கொண்டுவரவேண்டும். உடலையும் மனதையும் ரிலாக்ஸ் செய்வதில் மசாஜ் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ...
Comments Off on செக்ஸ் உணர்வை தூண்டும் மசாஜ் செய்வது எப்படி?