செக்ஸ் உணர்வை அதிகரிக்கும் வெந்தயம்

செக்ஸ் உணர்வை அதிகரிக்கும் வெந்தயம்

sex-500x500
அந்தரங்கம்
ஒரு மனிதனுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியான தருணங்களில் ஒன்று தாம்பத்தியம் வைத்துக் கொள்ளும் அந்த அற்புத நேரம். இந்த நேரத்தில் தேவையில்லாத சத்தமோ அல்லது தொல்லைகளோ வந்தால், அப்போது, மனம் எரிமலையாகிவிடும். இதிலிருந்தே செக்ஸ் மீது உள்ள ஈர்ப்பு புலப்படும். ...
Comments Off on செக்ஸ் உணர்வை அதிகரிக்கும் வெந்தயம்