செக்ஸ்ஸில் விரல் வித்தை விளையாட்டு

செக்ஸ்ஸில் விரல் வித்தை விளையாட்டு

செக்ஸ்ஸில் விரல் வித்தை விளையாட்டு
உங்கள் துணைக்கு “விரல்வித்தை” மூலம் உச்ச இன்பத்தை கொடுப்பது எப்படி? “நானும் என்னென்னவோ செய்து பார்த்துட்டேன். நான் என்னதான் செய்றது?” “என் உழைப்பெல்லாம் வீணாப்போச்சே !” “முடியல ! இப்பவே கண்ணக்கட்டுதே !” இவை எல்லாம் எங்கோ சினிமாவில் ...
Comments Off on செக்ஸ்ஸில் விரல் வித்தை விளையாட்டு