சூரியின் சம்பளம் தெரியுமா? வாயை பிளக்காதீர்கள் மக்களே

சூரியின் சம்பளம் தெரியுமா? வாயை பிளக்காதீர்கள் மக்களே

soori-600x300
Cinema News Featured
தனக்கான ரூட்டை சரியாக அமைத்துப் போய்க்கொண்டிருக்கிறார் என்பதைக் காட்டிலும் அவருக்கு தானாகவே அமைந்துவிட்டது என்றே கூறலாம். காமெடி நடிகர் சூரி காட்டில் தான் தற்போது அடை மழை. வைகைப்புயல் நடித்தால் காமெடி ஹீரோ என முடிவெடுத்து ஒதுங்கினார். இன்னொரு ...
Comments Off on சூரியின் சம்பளம் தெரியுமா? வாயை பிளக்காதீர்கள் மக்களே