சூரியன் விற்பனைக்கு...ஒரு சதுர மீட்டர் 71 ரூபாய் மட்டுமே ...!! நம்புங்க...சார்

சூரியன் விற்பனைக்கு…ஒரு சதுர மீட்டர் 71 ரூபாய் மட்டுமே …!! நம்புங்க…சார்

Angeles-Duran
வினோதங்கள்
சூரியனுக்கு உரிமைகோரி வரும் ஸ்பெயின் நாட்டுப் பெண் ஒருவர், தமக்கு சொந்தமான சூரிய பகுதியை பயன்படுத்திய வகையில் தனக்கு 7,500 பவுண்டுகள் கட்டண பாக்கி வரவேண்டியது உள்ளதாக கூறி நீதிமன்றம் சென்றுள்ளார். ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த 54 வயதான ...
Comments Off on சூரியன் விற்பனைக்கு…ஒரு சதுர மீட்டர் 71 ரூபாய் மட்டுமே …!! நம்புங்க…சார்