சூரியனை விட பெரிய நட்சத்திரம் கண்டுபிடிப்பு

சூரியனை விட பெரிய நட்சத்திரம் கண்டுபிடிப்பு

hot-young-protostar-W75N(B)-VLA2
வினோதங்கள்
சூரியனை விட 8 மடங்கு பெரியதும், 300 மடங்கு பிரகாசமான ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் உருவாகியுள்ளது. 1996ம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் நியூ மெக்ஸிகோ பாலைவனத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சக்திவாய்ந்த தொலைநோக்கிகள் மூலம் National Autonomous University of Mexico (UNAM) ...
Comments Off on சூரியனை விட பெரிய நட்சத்திரம் கண்டுபிடிப்பு