சூயிங்கம் மெல்வதால் ஏற்படும் நன்மைகள்!

சூயிங்கம் மெல்வதால் ஏற்படும் நன்மைகள்!

suigum_002-615x413
மருத்துவம்
சூயிங்கம் மெல்லும் பழக்கம் இளைய தலைமுறையினர் மத்தியில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. ஆனால், இந்த சூயிங்கம் மெல்வது தவறானதா? என்ற கேள்வி பலபேரிடம் நிலவி வருகிறது. ஆனால் இதில் தவறு ஒன்றுமில்லை, சில ஆரோக்கிய நன்மைகளும் உள்ளன. செரிமானத்துக்கும் உணவுத்துகள்களை ...
Comments Off on சூயிங்கம் மெல்வதால் ஏற்படும் நன்மைகள்!