சுவிஸ் நகரத்தின் வீதிகளை கைப்பற்றிய நிர்வாண கலைஞர்கள்

சுவிஸ் நகரத்தின் வீதிகளை கைப்பற்றிய நிர்வாண கலைஞர்கள்

newda-artist_002
சமூக சீர்கேடு
உலகெங்கிலும் உள்ள 20க்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் கலந்துகொள்ளும் The Body and Freedom எனும் விழாவை Biel நகரின் பிரபல கலைஞரான தாமஸ் Zollinger என்பவர் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த விழாவானது Biel நகரத்தின் முக்கியமான 9 பகுதிகளில் ...
Comments Off on சுவிஸ் நகரத்தின் வீதிகளை கைப்பற்றிய நிர்வாண கலைஞர்கள்