சுறாவை கைகளால் தாக்கி நண்பியைக் காப்பாற்றிய நபர்

சுறாவை கைகளால் தாக்கி நண்பியைக் காப்பாற்றிய நபர்

sura
வினோதங்கள்
ஹவாய் தீவுக்கருகில் அண்மையில் இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது. மெக்கன்ஸி கிளார்க் எனும் பெண் கடலில் நீர்ச்சறுக்கலில் ஈடுபட்டிருந்தபோது திடீரென பாரிய சுறாவொன்று கடலின் மேல்பகுதிக்கு வந்து மெக்கன்ஸியை தாக்கியது. அருகில் இதை அவதானித்த அவரின் நண்பரான பிரையன் வார்கோ என்பவர், ...
Comments Off on சுறாவை கைகளால் தாக்கி நண்பியைக் காப்பாற்றிய நபர்

sura
வினோதங்கள்
ஹவாய் தீவுக்கருகில் அண்மையில் இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது. மெக்கன்ஸி கிளார்க் எனும் பெண் கடலில் நீர்ச்சறுக்கலில் ஈடுபட்டிருந்தபோது திடீரென பாரிய சுறாவொன்று கடலின் மேல்பகுதிக்கு வந்து மெக்கன்ஸியை தாக்கியது. அருகில் இதை அவதானித்த அவரின் நண்பரான பிரையன் வார்கோ என்பவர், ...
Comments Off on சுறாவை கைகளால் தாக்கி நண்பியைக் காப்பாற்றிய நபர்