சுய இன்பம்

சுய இன்பம்

e03c4-masturbation-female-300x126
அந்தரங்கம்
தனியாகவே பாலியல் இன்பம் பெறுதலைக் குறிக்கும். நம்மில் பல பேர் சுய இன்பம் என்றாலே ஒரு குற்றச்செயல் போலதான் கருத்துக்களைச் சொல்வார்கள். வலைப் பூக்களில் கூட இது பற்றி எதிர்மறையான கருத்துக்கள்தான் நிறைய எழுதப்படுகின்றன. எது எப்படியோ சில ...
Comments Off on சுய இன்பம்