சுய இன்பம் ஒரு தெளிவான பார்வை

சுய இன்பம் ஒரு தெளிவான பார்வை

article-2127901-008CB59F000004B0-978_634x423-300x199
அந்தரங்கம்
சுய இன்பம்: சரியா? தவறா?டீன் ஏஜ் தொடங்கும்போதே , எட்டாம் வகுப்பிலேயே பெரும்பாலானசிறுவர்கள் சுய இன்பம்அனுபவிக்கத்தொடங்கி விடுகிறார்கள்.உலகத்தின் எல்லா சமூகங்களிலும் ஒரு காலகட்டத்தில், சுய இன்பம்பற்றி அறிவியல் ஆதாரம் இல்லாதகருத்துக்கள் நிலவியிருக்கின்றன. மனித உடற்கூறு பற்றியஅறிவு பெருகப் பெருகத்தான்அவற்றில் ...
Comments Off on சுய இன்பம் ஒரு தெளிவான பார்வை