சுய இன்பம் அனுபவிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!!!

சுய இன்பம் அனுபவிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!!!

27-1422350239-1masturb7-300x225-615x461
அந்தரங்கம்
சுய இன்பம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனும் இயற்கையாகவே வெளிப்படுத்தும் ஒரு செயல். சுய இன்பம் என்று வரும் போது, அனைவருக்குமே அது ஏன் நிகழ்கிறது என்ற கேள்வி எழும். சுய இன்பம் அனுபவிக்க முக்கிய காரணம், நம் உடலில் ...
Comments Off on சுய இன்பம் அனுபவிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!!!