சுயமாய் விந்து வெளியேற்றுதல்

சுயமாய் விந்து வெளியேற்றுதல்

download-6
அந்தரங்கம்
சுயமாய் விந்து வெளியேற்றல் என்றால் என்ன? தமது பிறப்புறுப்பைத் தாமே தூண்டி உணர்ச்சியின் உச்சக் கட்டத்தை அடைந்து பாலியல் பதட்டத்தை தணிக்கின்றனர். அநேக பையன்கள் ஓரளவுக்குச் சுயமாகவே விந்து வெளியேற்றம் செய்கின்றனர். பெண்களும் கூடத் தம் பிறப்புறுப்போடு இப்படித்தான் ...
Comments Off on சுயமாய் விந்து வெளியேற்றுதல்